Wpis do Księgi Wieczystej

Po sporządzeniu umowy sprzedaży aktem notarialnym, Notariusz ma obowiązek w ciągu trzech dni, przesłać wypis aktu do Sądu Wieczysto – Księgowego, gdzie w ciągu ok. trzech miesięcy zmiana właściciela zostaje wpisana do Księgi Wieczystej. Dla zabezpieczenia przed nadużyciami, np. podwójną sprzedażą nieruchomości, Sąd ma obowiązek, niezwłocznie po otrzymaniu wypisu, nadania numeru sprawie i wpisania go do Księgi Wieczystej jako numer wniosku DZKW. Jest to informacja dla innych notariuszy i banków o toczącej się sprawie dotyczącej własności, w tym ewentualnych kredytów hipotecznych.

Kontak z notariuszem w Warszawie www.notariusze.waw.pl/kancelaria