www.archirek.pl
autorska pracownia architektoniczna

PROJEKTY
KONTAKT
1. Projekty domów jednorodzinnych wyceniane są indywidualnie w zależności od przyjętego standardu budynku.

W ciągu ostatniego roku ceny projektów wynosiły:

- projekt koncepcyjny 20,00 zł/m2 + VAT

- pełnobranżowy projekt budowlany 64,00 zł/m2 + VAT

- projekt wykonawczy (konstrukcji, instalacji, przyłącza, detale architektoniczne) 54,00 zł/m2 + VAT

Dodatkowo:

- koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego wynosi 4,00 zł/m2

- nadzory autorskie na budowie 15% wartości projektu lub 350 zł za jednorazowy pobyt na budowie (na terenie aglomeracji warszawskiej).

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

2. Zakres projektu obejmuje wszystkie prace budowlano-instalacyjne stanu wykończonego tzw. „developerskiego”, to znaczy:

a. Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zewnętrznej części budynku;

b. Prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku wraz z określeniem tynków i podłóg;

c. I nstalacje ogrzewania do pełnego jej funkcjonowania;

d. Instalacje wod-kan, ciepłej i zimnej wody wraz z określeniem punktów odbioru dla standardowego wyposażenia (przy standardowej aranżacji łazienek i kuchni);

e. Instalacje elektryczne wraz z określeniem punktów odbioru (gniazda, włączniki itp.) przy standardowej aranżacji wnętrz;

f. Przyłącza instalacyjne budynku do sieci zewnętrznej znajdującej się w drodze przy działce (alternatywnie: szambo oraz studnie).

Uwaga: doprowadzenie oddalonej sieci zewnętrznej do działki wykracza poza zakres przedstawionej wyceny projektu.

g. Projekt ogrodzenia od frontu działki wraz ze standardową bramą wjazdową oraz furtką, z instalacją domofonową, a także śmietnik, dojścia i dojazdy, oświetlenie działki. Indywidualnie projektowane ogrodzenie poza frontowym liczone jest dodatkowo po 19 zł/mb plus 1200 zł za każdy typ przęsła.

2. a) Poza zakresem projektanta (a niezbędne do projektu budowlanego) jest uzyskanie:

a. Podkładu geodezyjnego do celów projektowych;

b. Badań gruntowych.

2.b) Poza zakresem projektu pozostaje:

a. Projekt wykończenia wnętrz, mebli stałych i ruchomych;

b. Dobór opraw oświetleniowych;

c. Instalacja alarmowa i nadzoru;

d. Instalacja sieci komputerowych;

e. Instalacja sieci zintegrowanych (tzw. „Inteligentny dom”);

f. Projekty nawadniania ogrodu, baseny, fontanny itp.

g. Projekty zieleni, architektury ogrodowej itp.

3. Terminy:

a. Projekt koncepcyjny od dwóch do ośmiu tygodni zależnie od postępów w uzgodnieniach koncepcji z inwestorem;

b. Projekt budowlany 6-8 tygodni;

c. Projekt wykonawczy 6-8 tygodni;


projekty architektoniczne dla inwestorów indywidualnych i podmiotów gospodarczych:
osiedla, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, domy jednorodzinne, wille i rezydencje
inwestycje komercyjne, handlowe i usługowe. budynki inteligentne, nowoczesne technologie
budynki użyteczności publicznej, szkoły, uczelnie, administracja, biura
WARSZAWA 2007