www.archirek.pl
PROJEKT BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI

VILLA METRO

w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145

(w miejscu dawnego Dworca Południowego)

pow. działki:
618m2
pow. zabud.:
586m2
pow. użytk.:
4509m2
wysokość:
35m
intens. zab.
8,5
inwestor:
Reform Company 3 Sp. z o.o.
architekt:
Jerzy Dziuba
Mikołaj Rek
pracownia:
UNI Sp. z o.o.
WARSZAWA 2008