PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UNI sp. z o.o.
ul. Krucza 23/31 lok. 52
00-525 Warszawa
POLAND

Wyswietl wieksza mape
główny projektant:
arch. Mikołaj Rek
tel.: (+48) 22 641 03 97
w terminach umówionych
KRS: 0000155810 NIP: 9512236242
konto bankowe PKO B.P.:
35 1440 1101 0000 0000 1736 2496