Niektóre publikacje w czasopismach
Wywiad: Pisanie wymaga namysłu, czasu i wolności. Z Anną Nasiłowską rozmawia Jagoda Wierzejska, z serii: rozmowy Nowych Książek, "Nowe Książki" 2011 nr 12, tamże: rec. Mieczysława Orskiego o książce: Konik, szabelka.
Estetyka, biologia, gender, w: "Teksty Drugie" 2011 nr 4, tamże; Życie świadome i nieświadmoe, o książce: A. Zawiszewskiej na temat Ireny Krzywickiej.
Umysł literacki i media, "Odra" 2011 nr 9, artykuł na temat komunikacji literackiej w kulturze współczesnej
Julia Hartwig - odpowiedź na ankietę, "Kwartalnik Artystyczny" 2011 nr 3.
Polnische Kulturpolitik nach 1989, Deutsches Polen-Institut, "Jahrbuch Polen 2011" Harassowitz Verlag, Wiesbaden.
Gdyby Miłosz... "Kwartalnik Artystyczny" 2011 nr 2 (dodatek poświęciny Miłoszowi)
"Panna F" recenzja powieści Stefana Chwina "Kwartalnik Artystyczny" 2011 nr 2.
Epoka Julii Hartwig, "Znak" 2011 nr 7-8.
Czego nauczyłam się od Hanny Krall? "Znak" 2011 nr 12.
A lengyel irodalom belyzete 1989 utan, forditotta Szenyan Erzsebet, "HITEL" 10/2010
Herezje (problemy biografii literackiej na tle wółczesnych metdologii literaturznawczych) "Teksty Drugie" 2010 nr 1/2.
Barok narodowy (odpowiedz na ankietę dotyczącą Jana Błońskiego), "Kwartalnik Artystyczny" 2010 nr 1
Literatura może stać się hobby, "Odra" 2010 nr 3
Zło i dobro w kulturze współczesnej, odpowiedz na ankietę, "Perspektywy kultury" 2009 nr 1
Najważniejsze książki dwudziestolecia, odpowiedz na ankietę, "Kwartalnik Artystyczny" 2009 nr 3
Polnische Literatur nach 1989, "Sinn und Form" 2008 nr 9 (September). Ubersetzt von Bernhardt Hartmann
 , "  ", 2008
Lem i rozmyty postmodernizm w Polsce, "Odra" 2008 nr 10.
Estetyka postmodernizmu wobec literatury w dobie Internetu W; Co dalej literaturo, red. a. Brodzka - Wald, H. Gosk, A. Werner, IBL, s. 188 - 217
Problemy polityczne w twórczości Jerzego Putramenta, W; Nieciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Elipsa, Warszawa 2008, s. 289 - 306
Między kolekcją a kanonem, "Polityka" 2008 nr 42, dodatek "Niezbędnik Inteligenta" (artykuł wykorzystywany dalej przez Wydawnictwo Edukacyjne PWN)
Literatura, krytyka, badania literackie, Pogranicza Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny (73) 2008
Szkoło, daj się lubić! - Publikowane w: "Tygodnik Powszechny" nr10 z 9 marca 2008
Misja Tomka - Alfred Szklarski "Tygodnik Powszechny" 2007 nr 43
"Dziennik" - recenzje, artykuły - dostępne na stronie www.dziennik.pl/ archiwum/kultura
"Polityka" - recenzje, dostępne na sztonie tygodnika www.polityka.onet pl
Problemowo czy chronologicznie? Kilka argumentów, "Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna" 2007 nr 2 - w sprawie edukacji historycznoliterackiej w liceum.
Postkolonializm bez kolonii, rec. A. Fiut, Spotkania z Innym, "Kwartalnik Artystyczny" 2007 nr 2
Do „Literaturka” - - zakończenie dyskusji, odpowiedz : Przeciw literaturce: ”Tygodnik Powszechny” 2006 nr 12
Koszmary Piotrusia Pana, “Polityka”, dodatek “Niezbędnik inteligenta”, 2006 nr 39.
Hipertekstualna estetyka i literatura w dobie Internetu, “Teksty Drugie” 2006 nr 4.
Podręczny dyskont słów (fragment), „Odra” 2005 nr 1, s. 44-49
Die Medien, die Politik und die Welt der Schönen Worte. Litererische Chronik 2004, übersetzt von Jan Conrad, „Ansichten, Jahrbuch des Deutschen- Polen Instituts Darmastadt” Harassowizt Verlag, Wiesbaden 2005 (16), s.163-175;
Wystawa Grasz w zielone: Centrum Manggha, Kraków, 8 maja – 1 czerwca 2005, teksty do zdjęć Elżbiety Lempp, projekt fotograficzno-literacki, oparty na współpracy tekstu i obrazu;
Literaturka - pamflet. “Tygodnik Powszechny” 2005 nr 46 - następnie dyskusja (więcej: http://tygodnik.onet.pl/archiwum.html?y=2005&m=11
„Teksty Drugie” – wstęp do nr 6 / 2004.
Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku: między androgynicznością a esencjalizmem, ȁTeksty Drugie” 2004 nr.1-2, s. 103-121
Kriese der Realität und erfundene Welten, űbersetzt von Jan Conrad, „Ansichten. Jahrbuch des Deutschen-Polen Instituts” Harrasowitz Verlag, Wiesbanen 2004, nr.15 s. 213-224.
Błyski i rozsądek (o poezji Julii Hartwig), „Rzeczpospolita” dotatek: Warszawski Festiwal Poezji, 22-23. O5.2004
Kolorowa współczesność (o poezji Ewy Lipskiej) „Rzeczpospolita” dotatek: Warszawski Festiwal Poezji, 22-23. O5.2004
Sukienki Sylvii Plath, „Polityka”,2004 nr 25
Powstanie literackie, „Mówią wieki” , numer specjalny, 2004, 1.
Życiodajna orka, osiemdziesięciolecie Nagrody Nobla dla Władysława Reymonta, „Życie”, 13-14.11 2004
Sztuka równowagi „Kwartalnik Artystyczny” 2003 nr.4, s.143-145
Les écrivains en Pologne aprčs le socrealisme, „Blok” 2003 nr 2, s.117-120, przekład nowogrecki tego artykułu: „AIO?IKA ?PAMMATA”, 2003 /2 s. 32-34
Wstępy do numerów „Tekstów Drugich” (1/2003 i 4/2003)
Wiersze amerykańskie Julii Hartwig, W: Śląski wawrzyn literacki 2002, Biblioteka Śląska, Katowice 2003, s. 13- 17.
Sztuka pisania w XXI wieku (artykuł o celach nauczania języka polskiego) „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” nr 2 /2003, s. 12-15.
Testy – nagroda za przewidywalność (artykuł o formule nowej matury z języka polskiego) „Tygodnik Powszechny” nr 19 /2003
Poezja życiowej prozy (o Jarosławie Marku Rymkiewiczu), „Polityka” 2003 nr 42, s.66-67.
Widma i interpretacje (o problemie interpretacji w nowszej teorii literatury) „Dialog” 5/ 2003, s. 84- 87.
Polskije poetessy, „Nowaja Polsza” 4/2003, 54-55.
Nobeltrager und Subkulturen. Literarische Chronik 2001/ 2002, „Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 14/2003, s. 209- 220.
Łagierna moralność. Trzy relacje łagrowe: Obertyńska, Herling- Grudziński, Kraśniewska(B.Skarga), “Odra” 2001 nr 12.
Kobiety w poezji CzesŁawa MiŁosza, “Teksty Drugie” 2001 nr 3-4
Wacław Borowy i New Criticism „Teksty Drugie” 2000 nr 5
Pamiętnik jako projekt niezależności świata wewnętrznego (o Pamiętniku z getta Janusza Korczaka), “Almanach Humanistyczny” 1989/10.

Wyszukanie pozostałych artykułów powierzam archiwistom i badaczom. Z góry dziękuję!

home