Anna Nasiłowska
Czteroletnia filozofka Ciemne przejścia

wiersze i prozy poetyckie

Wydawnictwo: Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2018

ISBN 978-83-89492-90-3

Notka z "Magazyn Literacki Książki", wrzesień 2018

indeks książek