Idee i postulaty Kursu Kreatywnego Pisania przy IBL PAN

(dyskutowane na zajęciach z prof. Anną Nasiłowską, 10-20 maja 2012)

1.Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;

2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;

3. potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;

4. dzieło jest owocem pracy;

5. praca powinna być wynagradzana;

6.praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.

7. interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;

8. potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;

9. dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;

10. popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;

11. prawa autorskie przysługują każdemu;

12. twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;

13. nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;

14. jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);

15. autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;

16. teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;

17. w wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;

18.musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;

19. demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;

20. na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy.

Pracownia literacka