luty 2014 "Czteroletnia filozofka" ukazuje się po bługarsku w przekładzie Magdy Karabełowej
*

Echa wizyty delegacji SPP w Izraelu 2013

Maariv styczeń 2014
Wiesti 2013 - gazeta rosyjskojęzyczna w Izraelu
Mozaim grudzień 2013
Twórca - definicja encyklopedyczna
fragment artykułu dwumiesięcznika "Teksty Drugie" 1/2 2012"Les tres riches heures du livre pauvre"

"Bogate chwile książki ubogiej"

Gallimard 2011

"Livre"

"Księga"

tekst Anna Nasiłowska / rys. Mikołaj Rek


Stefania Zahorska, Wybór pism

Reportaże, publicystyka, eseje

Wybór, wstęp i redakcja Anna Nasiłowska

Stefania Zahorska (ur. 1889 w Krakowie – zm. 1961 w Londynie) z wykształcenia historyk sztuki, w dwudziestoleciu międzywojennym zajmowała się także krytyką filmową i literacką. W 1934 roku widziała faszystowskie Niemcy; potem spędziła kilka miesięcy w ZSRR. Doświadczenia zetknięcia z dwoma państwami totalitarnymi opisała w cyklu reportaży, publikowanych na łamach "Wiadomości Literackich". W 1939 roku musiała uciekać z Polski. Jedno z głównych piór publicystycznych emigracyjnych "Wiadomości". Już podczas wojny stosowała formułę „dwóch totalitaryzmów”. Już w 1934 roku do wyjaśnienia popularności faszyzmu, posługiwała się dorobkiem psychoanalizy, później – stosowała osiągnięcia semantyki w analizach języka propagandowego i filmu.

Publikowała powieści, opowiadania, dramaty, nie ukończyła planowanego dzieła o symbolice form w malarstwie.

Twórczość Stefanii Zahorskiej stanowi brakujące ogniwo między dwudziestoleciem a współczesnością. Intelektualistka europejskiej klasy.

Zdumiewająca była ruchliwość umysłowa i fizyczna Zahorskiej: Warszawa, Berlin, Paryż, Budapeszt (gdzie miała siostrę i zdawała maturę), Moskwa, majątek męża na kresach, muzea i galerie sztuki w wielu krajach, Kraków, Londyn. W swoim pisarstwie dokumentowała obecność w tych miejscach. Była kosmopolitką w najbardziej pozytywnym rozumieniu tego słowa. Posiadała niepospolitą, atrakcyjną, wolną od banału osobowość. Należała do elity intelektualnej, która jest oswojona z kulturą europejską i traktuje ją ze swobodą, której nierzadko brak prowincjuszom, cierpiącym na kompleks niższości wobec Zachodu.

Maja E. Cybulska, Londyn

Spektrum zainteresowań i zarazem możliwości pisarskich Zahorskiej obejmuje: literaturę (powieści i dramaty), socjologię, reportaż, krytykę sztuki, krytykę literacką, teorie doktryn politycznych, analizę ustrojów totalitarnych, filmoznawstwo, psychoanalizę i teorię języka, zwłaszcza – języka zideologizowanego. Lekceważy jednak podziały i specjalizacje. Wszystkie te pola łączy postawa odpowiedzialności intelektualisty z kształt XX wieku.

Anna Nasiłowska


Kobieta z odzysku

dyskusja Gender studies na temat książki:

"Maria Pawlikowska Jasnorzewska, czyli Lilka Kossak"

udział wzieły: autorka Anna Nasiłowska, Katarzyna Nadana, Maria Cyranowicz i Agnieszka Wolny-Hamkało

dnia 18.12.2010 Pałac Staszica w Warszawie, godz. 17.00


Zoproszenie na otwarte spotkanie, Antrakt Cafe na tyłach Opery w Warszawie

18.06.2009 godz. 19.00

...fragmenty książki przeczyta autorka...


wystawa fotografii połączona z premierą książki-albumu
Wielka wymiana widoków
Zbiór fotografii z Senegalu i Wyspy Lesbos w ramach:
Warszawskiego Lata Fotografii 2008

Szkoło, daj się lubić!
Publikowane w: "Tygodnik Powszechny" nr10 z 9 marca 2008
Przekleństwem dzisiejszego systemu edukacji "3+3" jest to, że nauczyciel zaczyna za każdym razem od nowa. Przy czym pierwszy rok trzeba odliczyć na rozpoznanie klasy i próbę wyrównania jej poziomu.....

Spór o nauczanie
Publikowane w: "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2007 nr. 2.
Problemowo czy chronologicznie?

Kilka argumentów

Sprawa chronologicznego lub problemowego porządku w nauczaniu literatury w szkole średniej powinna była zostać szeroko przedyskutowana w momencie wprowadzania reformy edukacji w 2001 roku. Zwyciężył wtedy pogląd, że należy porzucić chronologiczny sposób prezentacji materiału na rzecz układu problemowego. Zmian nie poprzedziły jakieś szersze konsultacje, dowiadywaliśmy się raczej o postanowieniach tajemniczych zespołów eksperckich. Na ile w tej chwili mogę zrekonstruować argumenty zwolenników przejścia na układ problemowy, to główne tezy wyglądały tak:


Spór o lektury
publikacja: "Dziennik" poniedziałek 4.06.2007
Ogłoszona przez ministra Giertycha propozycja nowego zestawu lektur z języka polskiego wywołała szeroki sprzeciw i towarzyszy jej chór jednoznacznych protestów. Wszystko zbiegło się w czasie z wypowiedzią pani rzecznik praw dziecka w sprawie niepewnej orientacji seksualnej Teletubisia z czerwoną torebką. Tego rodzaju wystąpienia budzą jednocześnie wesołość i grozę.

W 47 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

"Najpiękniejsze Książki Roku 2006"

wzięły udział 82 wydawnictwa, które nadesłały 139 tytułów

Jury w składzie: prof. Józef Wilkoń (przewodniczący), Andrzej Heidrich, Katarzyna Iwanicka, Krystyna Sulkiewicz, Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław Wasilewski i prof. Stanisław Wieczorek nominowało do nagród i wyróżnień 67 książek. W wyniku tajnego głosowania Jury przyznało w dziale ALBUMY wyróżnienie książce:

"Wielka ciekawość"

z fotografiami Elżbiety Lempp i tekstem Anny Nasiłowskiej

projektem graficznym: Władysława Pluty

wydawca: Wydawnictwo BOSZ

druk: Zakład Graficzny COLONEL s.c. w Krakowie

fotoreportaż z Targów Książki w PKiN 20 maja 2007

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Warszawa: dn. 23.01.2007 (wtorek) godz. 18.00
w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87
spotkanie z Anną Nasiłowską
z okazji wydania w 2006 roku książek:
- biografii Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir (Wydawnictwo Literackie)
- albumu Wielka ciekawość (z fotografiami Elżbiety Lempp) (Wydawnictwo Bosz)
- syntezy Literatura okresu przejściowego 1975-1996 (Wydawnictwo PWN)
Głos zabrała Iwona Smolka
fotoreportaż

home