Zadrzewienie działki

W planie zagospodarowania działki należy przedstawić projekt zieleni, a dokładniej projekt gospodarki drzewostanem. Jeżeli działka nie ma drzew, to sprawa jest prosta, należy przedstawić przewidywane nasadzenia. Jeżeli na działce są już drzewa, to należy wykonać ich inwentaryzację i w miarę możliwości zachować je, by cieszyły nas w przyszłym ogrodzie. A jeśli kolidują z naszym wymarzonym domem? To może nas to drogo kosztować. Poza kosztami wycinki, czeka nas opłata administracyjna za wycięcie drzewa, zależna od gatunku i obwodu pnia na wysokości 1,3 m. Na szczęście nie dotyczy ona drzew owocowych.

Zobacz tabelę opłat za wycinkę drzew (stan na 2011 rok).