Uzbrojenie działki

Działka w pełni uzbrojona, to taka, która ma doprowadzone wszystkie media do granicy z działką. To znaczy, ma w granicy podłączoną skrzynkę elektryczną, z licznikiem i złączem kablowym. Ma studzienkę przyłączeniową (z zaworem) sieci wodociągowej, ulokowanej najczęściej w odległości 2m (wgłąb działki) od granicy z drogą. Ma na terenie działki (ok 2 m od granicy) studzienkę kanalizacyjną, podłączoną do kanalizacji miejskiej. Ma skrzynkę gazową z licznikiem, podłączoną do sieci gazowej. Wszystkie sieci będą znajdować się również na mapie geodezyjnej, z uwzględnieniem skrzynek i studzienek przyłączeniowych.

Uzbrojenie działki w drodze, oznacza, że w sąsiadującej z działką drodze są przeprowadzone media. Działka jednak wymaga wykonania przyłączy. Pociąga to za sobą, przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, konieczność uzgodnienia Planu Zagospodarowania Działki z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji (ZUD). Uzgodnienia takiego dokonuje geodeta na podstawie Planu Zagospodarowania Działki wykonanego przez uprawnionego architekta i uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Oprócz dodatkowych kosztów, inwestycja przesunie się o ok 1 miesiąc potrzebny na uzgodnienia.

Jeszcze gorzej jest gdy media są oddalone od naszej działki i trzeba będzie je „kawałek dociągnąć”. W takim wypadku konieczne będzie wykonanie projektu sieci zewnętrznej i uzgodnienia go w ZUD. Jeżeli sieci mają zostać dociągnięte drogą publiczną, to najczęściej projekt, uzgodnienie i wykonanie sieci będzie po stronie właściciela sieci (energetyka, wodociągi, gazownia). Problem polega jednak na tym, że taka inwestycja musi być wpisana do planu inwestycyjnego, bo w przeciwnym razie możemy na nią długo poczekać.

Jeżeli sieci mają przejść przez tereny prywatne (np drogę, która miała być wykupiona przez gminę, a nadal pozostaje w rękach pierwotnego właściciela prywatnego), to może się okazać że całą inwestycję należy samemu zorganizować i sfinansować. I tu kluczowym będzie, czy mamy zagwarantowaną służebność (zgodę właściciela drogi), na przeprowadzenie takiej sieci. W takich przypadkach warto działać grupowo i inwestycję prowadzić wspólnie z przyszłymi sąsiadami.

Często zdarza się, że zamiast kanalizacji, będziemy musieli pogodzić się z posiadaniem szamba, a ogrzewanie gazowe zastąpimy alternatywnymi źródłami energii, Nie dostaniemy natomiast pozwolenia na budowę, bez zasilania w energię elektryczną i przy braku wody pitnej.

Nic wiec dziwnego, że różnice w cenie między działką uzbrojoną i nieuzbrojoną mogą być dość duże, a w skrajnych przypadkach może okazać się, że nasza inwestycja w działkę stała się lokatą długo terminową i z dalszą inwestycją musimy „trochę” poczekać.

Zobacz różnice w cenach działek uzbrojonych i nieuzbrojonych